Hotline:

0946 19 19 15

0962 450 199

Counter 6 số - MCF

Counter 6 số - MCF

Counter 6 số - MCF

Counter 6 số - MCF

Counter 6 số - MCF
Counter 6 số - MCF
  • Counter 6 số - MCF

  • Giá cũ :0 VNĐ
  • Mã số :

  • Mô tả chi tiết :

  • Giá :Liên Hệ
  • Lượt xem :120
  • Liên hệ : Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0946 19 19 15

 

M-H

Mặt Hàng

Đvt

Đơn Giá

Ghi Chú

 

Counter Đếm Số & Đếm Giờ

 

 

 

1020501

HM- 1- N - 45x45 (trắng)

Cái

Call

 

1020504

HM- 1- Y - 45x45 (đen)

Cái

Call

 

1020511

XL- P41A- 4 số- 72x72 (Dbon)

Cái

Call

 

1020514

XL- P61A- 6 số- 72x72 (Dbon)

Cái

Call

 

1020521

MCF- 4X- 4 số- 15x27 (Japan)

Cái

Call

Sl: 5c

1020524

MCF- 6X- 6 số- 25x50 (Japan)

Cái

Call

Sl: 5c

1020531

LFC – 6 – 6 số - 51x25

Cái

Call

Sl: 5c

1020535

CSK 6 – YKW – 6 số - 47x26

Cái

Call

 

1020581

DT – 1 – Bấm 4 số Inox

Cái

Call

 

1020591

75 – I – 5 số 45x60

Cái

Call

 

1020601

D67-F – 5 số 31x36

Cái

Call

Sl: 10c

1020605

D94-S – 6 số 38x30

Cái

Call

Sl: 10c

1020621

Z-94F – Bánh lăn đo mét – 46x85

Cái

Call

 

1020623

Z-96F – Bánh lăn đo mét – 60x52

Cái

Call

 

1020661

RS-102-5 – 5 số (Milky-ĐL)

Cái

Call

 

 

Sản phẩm liên quan