Hotline:

0946 19 19 15

0962 450 199

Dây Rút Nhựa

Dây Rút Nhựa

Dây Rút Nhựa

Dây Rút Nhựa

Dây Rút Nhựa
Dây Rút Nhựa
  • Dây Rút Nhựa

  • Giá cũ :0 VNĐ
  • Mã số :

  • Mô tả chi tiết :

  • Giá :Liên Hệ
  • Lượt xem :141
  • Liên hệ : Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0946 19 19 15

MH

Mặt Hàng

Đvt

Đơn Giá

Ghi Chú

 

Dây Rút Trắng & Đen

 

 

 

1002041

3 x 100 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002042

4 x 150 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002043

4 x 200 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002044

5 x 200 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002045

5 x 250 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002046

5 x 300 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002048

8 x 300 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002050

8 x 400 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002051

10 x 500 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002052

10 x 600 (100)

Bịch

Call

SL:70bịch

1002053

10 x 650 (100)

Bịch

Call

SL:50bịch

1002071

3 x 100 (1000)

B.Lớn

Call

SL:250b/Bao

1002072

4 x 150 (500)

B.Lớn

Call

SL:200b/Bao

1002073

4 x 200 (500)

B.Lớn

Call

SL:160b/Bao

1002074

5 x 200 (500)

B.Lớn

Call

SL:120b/Bao

 

Sản phẩm liên quan