Hotline:

0946 19 19 15

0962 450 199

Dây Rút Nhựa HUADA (Đen)

Dây Rút Nhựa HUADA (Đen)

Dây Rút Nhựa HUADA (Đen)

Dây Rút Nhựa HUADA (Đen)

Dây Rút Nhựa HUADA (Đen)
Dây Rút Nhựa HUADA (Đen)
  • Dây Rút Nhựa HUADA (Đen)

  • Giá cũ :0 VNĐ
  • Mã số :

  • Mô tả chi tiết :

  • Giá :Liên Hệ
  • Lượt xem :125
  • Liên hệ : Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0946 19 19 15

MH

Mặt Hàng

Đvt

Đơn Giá

Ghi Chú

 

Dây Rút Đen (HUADA)

 

 

 

1002071

3 x 100/1000 (Huada)

Bịch

Call

 

1002072

4 x 150 / 500 (Huada)

Bịch

Call

 

1002073

4 x 200 / 500 (Huada)

Bịch

Call

 

1002074

5 x 200 / 500 (Huada)

Bịch

Call

 

1002075

5 x 250 / 250 (Huada)

Bịch

Call

 

1002076

5 x 300 / 250 (Huada)

Bịch

Call

 

1002078

8 x 300 / 250 (Huada)

Bịch

Call

 

1002080

8 x 400 / 250 (Huada)

Bịch

Call

 

1002085

10 x 500/100 (Huada)

Bịch

Call

 

1002087

10 x 600/100 (Huada)

Bịch

Call

 

1002089

10 x 650/100 (Huada)

Bịch

Call

 

 

Sản phẩm liên quan