Hotline:

0946 19 19 15

0962 450 199

Dây Rút Nhựa (Trắng)

Dây Rút Nhựa (Trắng)

Dây Rút Nhựa (Trắng)

Dây Rút Nhựa (Trắng)

Dây Rút Nhựa (Trắng)
Dây Rút Nhựa (Trắng)
  • Dây Rút Nhựa (Trắng)

  • Giá cũ :0 VNĐ
  • Mã số :

  • Mô tả chi tiết :

  • Giá :Liên Hệ
  • Lượt xem :144
  • Liên hệ : Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0946 19 19 15

MH

Mặt Hàng

Đvt

Đơn Giá

Ghi Chú

 

Dây Rút Trắng & Đen

 

 

 

1002041

3 x 100 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002042

4 x 150 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002043

4 x 200 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002044

5 x 200 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002045

5 x 250 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002046

5 x 300 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002048

8 x 300 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002050

8 x 400 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002051

10 x 500 (100)

Bịch

Call

SL:100bịch

1002052

10 x 600 (100)

Bịch

Call

SL:70bịch

1002053

10 x 650 (100)

Bịch

Call

SL:50bịch

1002071

3 x 100 (1000)

B.Lớn

Call

SL:250b/Bao

1002072

4 x 150 (500)

B.Lớn

Call

SL:200b/Bao

1002073

4 x 200 (500)

B.Lớn

Call

SL:160b/Bao

1002074

5 x 200 (500)

B.Lớn

Call

SL:120b/Bao

 

Sản phẩm liên quan