Hotline:

0946 19 19 15

0962 450 199

Thanh Đồng Bảng

Thanh Đồng Bảng

Thanh Đồng Bảng

Thanh Đồng Bảng

Thanh Đồng Bảng
Thanh Đồng Bảng
  • Thanh Đồng Bảng

  • Giá cũ :0 VNĐ
  • Mã số :

  • Mô tả chi tiết :

    Xuất Xứ: Việt Nam

  • Giá :Liên Hệ
  • Lượt xem :122
  • Liên hệ : Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0946 19 19 15

 

M - H

Mặt Hàng

Đvt

Đơn Giá

 

Thanh Đồng Bảng

 

 

TD0001

T.Đồng 1L x 1F

Kg

Call

TD0011

T.Đồng 2L x 1F

Kg

Call

TD0012

T.Đồng 2L x 1F2

Kg

Call

TD0013

T.Đồng 2L x 1F5

Kg

Call

TD0014

T.Đồng 2L x 2F

Kg

Call

TD0021

T.Đồng 2L5 x 1F2

Kg

Call

TD0025

T.Đồng 2L5 x 1F9

Kg

Call

TD0028

T.Đồng 2L5 x 2F5

Kg

Call

TD0158

T.Đồng 8L x 10F

Kg

Call

TD0171

T.Đồng 10L x 2F

Kg

Call

TD0174

T.Đồng 10L x 3F

Kg

Call

TD0175

T.Đồng 10L x 4F

Kg

Call

TD0176

T.Đồng 10L x 5F

Kg

Call

TD0177

T.Đồng 10L x 6F

Kg

Call

TD0178

T.Đồng 10L x 8F

Kg

Call

TD0179

T.Đồng 10L x 10F

Kg

Call

TD0180

T.Đồng 10L x 12F

Kg

Call

TD0183

T.Đồng 10L x 15F

Kg

Call

TD0191

T.Đồng 12L x 10F

Kg

Call

TD0201

T.Đồng 15L x 10F

Kg

Call

TD0211

T.Đồng 20L x 10F

Kg

Call

TD0212

T.Đồng 20L x 12F

Kg

Call

TD0221

T.Đồng 25L x 10F

Kg

Call

TD0225

T.Đồng 25L x 15F2

Kg

Call

TD0235

T.Đồng 32L x 15F2

Kg

Call

 

Sản phẩm liên quan