Hotline:

0946 19 19 15

0962 450 199

Thanh Đồng Tròn

Thanh Đồng Tròn

Thanh Đồng Tròn

Thanh Đồng Tròn

Thanh Đồng Tròn
Thanh Đồng Tròn
  • Thanh Đồng Tròn

  • Giá cũ :0 VNĐ
  • Mã số :

  • Mô tả chi tiết :

    Xuất Xứ: Việt Nam

  • Giá :Liên Hệ
  • Lượt xem :160
  • Liên hệ : Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0946 19 19 15

 

M - H

Mặt Hàng

Đvt

Đơn Giá

 

Thanh Đồng Tròn

 

 

TD0301

Thanh Đồng Tròn þ  8

Kg

Call

TD0302

Thanh Đồng Tròn þ 10

Kg

Call

TD0303

Thanh Đồng Tròn þ 12

Kg

Call

TD0304

Thanh Đồng Tròn þ 14

Kg

Call

TD0305

Thanh Đồng Tròn þ 16

Kg

Call

TD0306

Thanh Đồng Tròn þ 20

Kg

Call

TD0307

Thanh Đồng Tròn þ 25

Kg

Call

TD0308

Thanh Đồng Tròn þ 30

Kg

Call

TD0309

Thanh Đồng Tròn þ 40

Kg

Call

TD0310

Thanh Đồng Tròn þ 42

Kg

Call

TD0311

Thanh Đồng Tròn þ 50

Kg

Call

 

Sản phẩm liên quan