Hotline:

0946 19 19 15

0962 450 199

Thanh Sứ JSJ

Thanh Sứ JSJ

Thanh Sứ JSJ

Thanh Sứ JSJ

Thanh Sứ JSJ
Thanh Sứ JSJ
  • Thanh Sứ JSJ

  • Giá cũ :0 VNĐ
  • Mã số :

  • Mô tả chi tiết :

    Xuất Xứ: TAIWAN

  • Giá :Liên Hệ
  • Lượt xem :182
  • Liên hệ : Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0946 19 19 15

 

MH

Mặt Hàng

Đvt

Đơn Giá

Ghi Chú

 

Thanh Sứ (ĐL)

 

 

 

1003061

JSJ - 130 (4R - 10Ly)

Cây

Call

 

1003062

JST - 140 (3R - 13Ly)

Cây

Call

 

1003063

JSJ - 180A (3R - 6Ly)

Cây

Call

 

1003064

JSJ - 180B (3R - 10Ly)

Cây

Call

 

1003065

JSJ - 210 (3R - 7Ly)

Cây

Call

 

1003066

JSJ - 270 (3x3Rx5Ly+2x3Rx11Ly)

Cây

Call

 

1003067

JSJ - 295A (4R - 6Ly)

Cây

Call

 

1003068

JSJ - 295B (4R -10Ly)

Cây

Call

 

1003070

JSJ - 409 (2 x 4R x 11Ly)

Cây

Call

 

1003075

B.LON M6 x 100 (130/180AB/210)

Cây

Call

 

1003076

B.LON M8 x 120 (270)

Cây

Call

 

1003077

B.LON M8 x 180 (295AB/409)

Cây

Call

 

 

Sản phẩm liên quan